Umbrtka - Delnicky A Bezdomovecky Sedy Metal

Umbrtka - Delnicky A Bezdomovecky Sedy Metal
Avantgarde Black Metal
erschienen in 2001 bei Independent
dauert 69:37 min
Bloodchamber-Wertung:

Tracklist

1. Ku Skartu
2. Prachym Umbrtka
3. Soukoli Umbrtci
4. Divny Chlapek Valbert Mornstein
5. Sviram Rezavy Utohavak
6. Nocni Vypinani
7. Chram Prace
8. Pet Bezdomo V Kruhu
9. Opravit Lidi
10. Umirajici Bezdomovec
11. Delnik
12. Trakce A Vozca Do Boha
13. Spina A Hlina
14. Umbrtkombinat
15. Skartoslav Umbrtka
16. Zdistav Umbrtka
17. Betonym Umbrtka-Svitobrana
18. Zhasli Jsme Svetla Zivota
-