Umbrtka - Kovostroj Plzeòských Pánù Práce

Umbrtka - Kovostroj Plzeòských Pánù Práce
Avantgarde Black Metal
erschienen in 2001 bei Independent
Bloodchamber-Wertung:

Tracklist

1. 15' Umbrtka
2. Nejtìžší bytosti
3. Noèní rozjímání pøed bojem
4. Èas perel
5. Píseò Undìdova
6. StandarTní okruh
7. Kdyby radši praskla
8. Umbrtkùv dech
9. Pøátelé ve špínì
10. Øád žebravých somrákù
11. Muž s míchaèkou
12. Výkopová válka
13. Svržení slunce
14. Okruh popílkovištì a sny o špínì
15. Plzeò
-