Umbrtka - Hymny šedé Síly

Umbrtka - Hymny šedé Síly
Avantgarde Black Metal
erschienen am 26.02.2002 bei Independent
Bloodchamber-Wertung:

Tracklist

1. Úvodní slovo
2. Zdroj všeho šedého
3. Prùmyslové velkorypadlo
4. Litinen Umbran Strojžvart
5. Pøátelé ve špínì 2
6. Nákladní trakce
7. Sny z betonu odlité
8. Svržení Mìsíce
9. Dotek Umbrtkùv
10. Umbrtka Šroubur
11. Dìlníkùm
12. Úpan Ježíš
13. Transplzeòský Hangár ]
14. Umbrtkovo tramvaj
15. Umbrtkùv svìt po ránu
16. Umbrtka Umbrtkulum
17. Na kolejích duší
18. Vnitøní vlaky
19. Jsou, aby byly
20. Umbrtko, a...
21. Synové pahorkatiny
22. Mùžeš myslet pracujíc
23. Prachmatické umìní
-