Umbrtka - Betonová Opona

Umbrtka - Betonová Opona
Avantgarde Black Metal
erschienen am 26.06.2002 bei Independent
dauert 77:15 min
Bloodchamber-Wertung:

Tracklist

1. Kovostrojní symfonie
2. Dùlní prachmatická vozba
3. Neopravitelní lidé
4. Laminátka
5. Poslední zvonìní
6. Prostoupen lešením
7. Ideální dìlník
8. Stavba mostu
9. Prapodivná ètvr�
10. Nový purpurový den
11. O šedé moudrosti
12. Tajné cesty komínù
13. Lesní kovovýroba
14. Teplárenský okruh
15. Umbrtka a hlupák
16. Práce rodí hrdiny
17. Opìtovné uvìdomìní
18. Doslov
-