Umbrtka - Pamìti špinavé Lávky

Umbrtka - Pamìti špinavé Lávky
Avantgarde Black Metal
erschienen in 2005 als Eigenproduktion
dauert 76:33 min
Bloodchamber-Wertung:

Tracklist

1. Pamìti špinavé lávky
2. Umbrtkovo dìtství
3. Cítím, že vím
4. Noèní rozjímání pøed bojem
5. Slunce
6. Skartoslav Umbrtka
7. Chrám práce
8. Bazarová ulice
9. Noèní vypínání
10. Legenda o špinavé rouøe
11. Umbrtka neštká
12. Umbrtkombinát
13. Svírám rezavý utahovák
14. Trolej
15. Umbrtkovo nádraží
16. Zniká
17. Umírající bezdomovec
18. Zdistav Umbrtka
19. Spasen šedí v šedi
20. Slovo na závìr
-