Eximperituserqethhzebibšiptugakkathšulweliarzaxułum - Prajecyrujučy Sinhuliarnaje Wypramieńwańnie Daktryny Absaliutnaha J Usiopahłynaĺnaha Zła Skroź šaścihrannuju Pryzmu Sîn-Ahhī-Erība Na Hipierpawierchniu Zadyjakaĺnaha Kaŭčęha Zasnawaĺnikaŭ...

Eximperituserqethhzebibšiptugakkathšulweliarzaxułum - Prajecyrujučy Sinhuliarnaje Wypramieńwańnie Daktryny Absaliutnaha J Usiopahłynaĺnaha Zła Skroź šaścihrannuju Pryzmu Sîn-Ahhī-Erība Na Hipierpawierchniu Zadyjakaĺnaha Kaŭčęha Zasnawaĺnikaŭ...
Death Metal / Grindcore
erschienen am 10.06.2016 bei Amputated Vein Records
dauert 29:37 min
Bloodchamber-Wertung:

Tracklist

1. Transhręsiŭnaje ŭšęście Ęn-miendurana Skroź Pramianistuju Dęĺtu Wialikaha Architęktara Al-Sadirah Minujučy Modusy času Ankh-f-n-Khonsu, Niewiadomaha Wartaŭnika Wuzłoŭ Maa-Atef-F, Da Abicieli Adąda...
2. Imknieńnie Apantanaści Hniewu Sębęka Da Słupoŭ Twaręńnia Ruin Aššurbanipała Skroź Zabaronieny šliach ęmpiryjakrytycyzmu Miedytatyŭnych Pahłyblieńniaŭ Ćiomnych Zaklinaĺnikaŭ Pustyni ŭšęścia Płutona...
3. Da Pytańniaŭ Ab Suziraĺnym Paznańni Naradžęńnia Trahiedyi J Niaŭchiĺnaści Hibeli Isnaha ŭ Wučeńni Anihiliacyi, Jak Pra Pieršaęliemienty Praŭdziwaj Pryrody Askietyčnych Praliehamienaŭ Mižhałaktyčnaha...
4. Akružany Parallieĺnymi Cykłami Biaźmiežnaści śmierci Baâl Wadalieja Nakiroŭwaje Wypaliennyja Wačnicy Kosmakarkasaŭ Pachawaĺnych Piramid Pa Toj Bok Miež Twaręńnia Asliapliajučych Promńiaŭ Mietatrona...
5. Somnambuličnyja Tulliańni Karawanaŭ Ziłlijonnamiesiacowych Rozumazrokaŭ žracoŭ Ïrminizmu, Jakija Pakidajuć Pojas Kojpiera, Skroź Hnozis ękzistęncyjanaĺnaha Immažynaryuma Katakombaŭ Ra-Hoor-Khuit...
6. Apałohija Samaźniščęńnia ŭ Daktrynie Wyzwalieńnia Philippa Mainländęra, Jak Dumka Jakaja Biaskonca Pahłybliajecca Ad Z'jawy Da Sutnaści, Jość Adzina Dakładnaje Mierkawańnie Ab Wyšęjšaj Marali...
7. Rytuał Pryzyŭnoha Zaklionu ŭsioabdymnaj ęnierhii Ciemry, U Hipastyĺnaj Zalie Matęryjalizacyi ŭwasablieńniaŭ Kokabaęła, Zaklikany Zubožyć Ahafałahičnyja Abliččy Idałaŭ Anhârąka, Zwajawaŭšych...
8. Paświačęńnie Adęptam Salipsizmu Uwažliwym Da Pastuliawańnia Von Hartmana Ab Nieswiadomym U Z'jawach Cialiesnaha J Duchoŭnaha Žyćcia, što Skažajuć Azimutaĺny Kut Palinhienęzii Ad Zawieršanaha...
-