Ranger - Speed & Violence

Ranger - Speed & Violence
Speed Metal
erschienen am 02.12.2016 bei Spinefarm Records
Bloodchamber-Wertung:
-