Skyforger - Latvian Riflemen

Skyforger - Latvian Riflemen
Pagan Metal
erschienen am 09.10.2000 bei Mascot Records
dauert 50:58 min
Bloodchamber-Wertung:

Tracklist

1. Latvieðu Strçlnieki
2. Kauja Pie Plakaniem, Kauja Pie Veisiem
3. 1916.Gada Marts
4. Nâves Sala
5. Seðas ârprâta Dienas
6. Pulkvedis Briedis
7. Tîreïa Purvâ
8. Esat kâ Vîri
9. Dzîves Vismelnâkâ Stundâ
10. Uz Karinu Balins Jãja
-